بایگانی برچسب : اعتراض به عربستان

مهندس خصوصی : موضوع فرودگاه جده از طریق دادگاه های بین المللی پیگیری شود.

مهندس حمیدرضا خصوصی

ک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که ایران باید از طریق دادگاه های صالحه بین المللی، مساله فرودگاه جده را پیگیری کند. ادامه مطلب »